Érthetően az Otthonfelújítási támogatásról

skandinav_kislakas_furdoszoba_latvanyterv
Rusztikus fürdőszoba
Márvány fürdőszoba
Konyha látványtervezés
Egyedi bútorterv
Diósd rusztikus nappali
Alaprajzi tervezés
Épület axonometria
Szaunatér tervezése
Étterem berendezés-tervezése
Az elmúlt hetekben sokan kérdeztetek az új támogatás feltételei kapcsán, ezért fontosnak tartom praktikusan összefoglalni a lényeget. Ebben az összefoglalóban ne a formai kritériumokra, beadandó nyilatkozatok listájára számíts, inkább egy közérthető, lényegi összefoglalónak szánom. Ha elakadtál, vagy további információra van szükséged, a cikk alján megtalálod a fontosabb linkeket és hivatalos információs szolgálat elérhetőségeit. Amennyiben informális segítségre van szükséged, vagy tervezői közbenjárásomat szeretnéd, keress elérhetőségeimen. Az otthonfelújítási támogatást igénylőknek 10% kedvezményt biztosítok a tervezői díjból.

LÁSSUK HÁT A LÉNYEGET!

Fontos, hogy a támogatás vissza nem térítendő támogatásként vehető igénybe. Tehát, nem hitel, nem kamatmentes hitel. Viszont a felújítás teljes bekerülési költségével rendelkezned kell, az állam a támogatást utólag folyósítja!

MENNYI?

A felújításra elköltött összeg fele. Maximum 3 millió forintot kaphatsz. (Akkor, ha 6 milliós felújítást végzel és legalább 1.5 milliós munkadíj számlád is van. És mind a 6 millió forintról számlát nyújtasz be.)
Viszont a teljes felújítási összeggel rendelkezned kell! A támogatást az elszámolás után, utólag adja meg az Állam.

HATÁRIDŐK

Az igénylés intervalluma a vonatkozó jogszabály szerint, 2021. január 1-jétől 2022. december 31-ig tart. Ez fontos, mert ennél korábbi számla vagy korábban megkötött szerződés alapján nem nyújtható be a támogatási kérelem. Minden résztvevő vállalkozóval szerződést is kell kötnöd! Nem elég a munka után kiállított számla! A kivitelezési, építési munkák végrehajtását és az utolsó számlák kiegyenlítését követően 60 napos határidőn belül lehet igényelni.

KI IGÉNYELHETI?

Mindenki, akinek van legalább egy gyereke (12. hetet betöltött pocaklakó is számít!) Egyedülálló- és élettársi kapcsolatban élő szülők is igényelhetik, ha házastársaddal él, együttes igénylők vagytok.
Aki, nagykorú, cselekvőképes természetes személy, aki magyar állampolgár vagy az állampolgárságról szóló törvény alapján magyar állampolgárnak tekintendő (vagy megfelelő tartózkodási engedéllyel rendelkezik.)

HÁNYSZOR IGÉNYELHETŐ?

Egy személy vagy házaspár csak egyszer veheti igénybe. Ez azt jelenti, hogy ha megvan az összes 2022. év végéig elvégzett felújítási feladat és minden számlát begyűjtöttél, egyszerre kell beadnod az összes fejlesztés számláit! Ha a kérelem elutasításra kerül, akkor 2022. december 31-ig az utolsó felújítási számla kiegyenlítését követő 60 napon belül ismételten igényelhető a támogatás.

MILYEN INGATLANRA IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS?

Magyarország területén, a hivatalosan lakásként vagy lakóházként nyilvántartott ingatlanok, valamint tanya, vagy birtokközpont lakáscélú épületei. Nyaralóra nem! A „nyaralóként nyilvántartott, de lakóházként használjuk” ingatlanokra sem :).

ALAPVETŐ FELTÉTELEI

Legalább egy éve abban az ingatlanban kell élned (bejelentett lakcímként!), amire a támogatást igénybe veszed. Legalább egy gyermeket ugyanebben az ingatlanban nevelsz és ez az ingatlan legalább 50%-ban a Tiéd, vagy gyermekedé, vagy házastársadé.

TOVÁBBI FELTÉTELEK

·         Legalább egy év társadalombiztosítási jogviszony. (Két szülő esetén elég, ha az egyiknek van.)
·         Te és házastársad sem rendelkezhet köztartozással.
·         Minden elvégzett munkálatról 2021. január 1-je után megkötött szerződéssel kell rendelkezned.
·         Egyik bevont vállalkozó sem lehet rokonod, vagy a házastársad rokona.
·         A felújítási munkákat 2021. január 1-je után kiállított és teljesített számlák másolatával kell igazolni. Ha házastársaddal igényled, mindegy melyikötök nevére szól a számla.
·         Falusi CSOK kapcsán már elszámolt költséget nem számolhatsz el újra!
·         Átutalásos számlához igazolni kell a kifizetést banki kivonattal. Fontos a számla adatait közleményben részletesen megadni, hogy egyértelmű legyen az igazoláskor.
·         Nagyon fontos feltétel, hogy a szükséges nyilatkozatokat és mellékleteket hiánytalanul beadd!

MILYEN MUNKÁLATOKRA IGÉNYELHETŐ?

Ezt a részletes tájékoztatóból szó szerint idéztem:
·         víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
·         fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
·         fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
·         az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
·         a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
·         tető cseréje, felújítása, szigetelése,
·         égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
·         klímaberendezés beépítése, cseréje,
·         napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
·         belső tér felújítása, ideértve
o     a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását,
o     a galériaépítést,
o     a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
o     a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
o     a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,
o     a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,
o     a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
·         a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
·         kerítés építése,
·         gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
·         terasz, loggia, erkély, előtető építése,
·         térburkolat készítése, cseréje,
·         télikert kialakítása,
·         amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
·         alapozási szerkezet megerősítése,
·         beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje, valamint –
·         használati melegvíz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

MENNYI IS PONTOSAN?

Na ez az a kérdés, ami úgy érzem, részletesebb bemutatást igényel.
Maximum 3 millió forint támogatást vehetsz igénybe! (akkor is, ha 8 millióért újítasz fel!)
Fele-fele arányban kell lennie a munkadíj és anyagköltség számláknak a támogatási összegen belül.
A dolog logikája az, hogy amennyi támogatást szeretnél,
annak a dupláját kell elköltened és
annak a feléről kell munkadíj számlát benyújtanod.
Két példával mutatom be, milyen megosztásban kell lennie a munkadíjnak és anyagköltségnek.

 

Ha szeretnéd igénybe venni a maximális 3 milliós támogatást,
akkor legalább 6 millió forinttal kell rendelkezned, ennyiért kell felújítást végezned! (Mind a 6 millióról számlát kell benyújtanod!)
Ebből a 6 millió forintból legalább 1,5 millió értékben kell munkadíj számlát benyújtanod. (Vállalkozói szerződéssel együtt!)
Az állam utólag adja majd a 3 millió forintos támogatást.
Ha csak 500 ezer forint támogatást szeretnél,
akkor 1 millió forinttal kell rendelkezned, ennyiért kell felújítást végezned! (Mind az 1 millióról számlát kell benyújtanod!)
Ebből az 1 millió forintból legalább 250 ezer forint értékben kell munkadíj számlát benyújtanod. (Vállalkozói szerződéssel együtt!)
Az állam utólag adja majd az 500 ezer forintos támogatást.

HOGYAN IGÉNYELHETŐ A TÁMOGATÁS?

    • Elektronikus úton ügyfélkapus bejelentkezést követően a SZÜF felületén az ott jelölt mellékletek felöltésével.
    • Postai úton a MÁK honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak megküldésével (cím: Magyar Államkincstár, 1938 Budapest);
    • Személyesen bármely kormányablakban a Kincstár honlapjáról letöltött és kitöltött kérelem, illetve nyilatkozatok eredeti példányai, valamint ez előírt dokumentumok másolatainak leadásával.

AMIT BE KELL ADNI

AZ ELBÍRÁLÁS

A Kincstár a támogatás elbírálását a kérelmek beérkezésének sorrendjében dolgozza fel.
A kérelmek elbírálására a Kincstárhoz történő beérkezést követően 30 nap áll a Kincstár rendelkezésére. Az eljárási folyamatban egyetlen alkalommal van mód hiánypótlásra.

ELLENŐRZIK, MIRE KÖLTÖTTEM?

Ellenőrizhetik. A támogatás igénybevételének jogszerűségét a Kincstár, legkésőbb a támogatás folyósítását követő 180. napig jogosult helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálni. Ha a Kincstár megállapítja, hogy az igénylő jogosulatlanul vette igénybe a támogatást, akkor kamatokkal terhelve kell visszafizetni a támogatási összeget.

LÉNYEGES LINKEK ÉS HIVATKOZÁSOK

A gyermeket nevelő családok otthon-felújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendelet. http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Lakoss%C3%A1gi%20%C3%BCgyfelek/Otthonfel%C3%B
Aj%C3%ADt%C3%A1si%20t%C3%A1mogat%C3%A1s/518_2020_korm_rendelet.pdf
Tájékoztató ügyfélszolgálat elérhetőségei
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/elerhetosegek
Hivatalos általános tájékoztató
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato
Teakonyha, irodai konyha
Diósd, konyha étkező terve
Burkolattervezés, kiviteli terv
Bontási terv
Világítási megoldások
Rusztikus médiatároló
Igényes gyerekszoba
Kamasz szoba
Natúr fürdőszoba
Rusztikus fürdőszoba